XIV-ти фестивал „Изкуството на барока“ (2020)

Фестивал Изкуството на Барока, част от Календара на културните събития на Столична община, за тринайсети път Ви предоставя възможността да чуете на оригинални инструменти, в изпълнение на европейски виртуози произведения от минали епохи, останали в съкровищницата на европейското музикално наследство. В седемте концертни вечери ще се срещнете с плеяда от български и чуждестранни певци и инструменталисти, познати от първите корици на програмите на европейските фестивали за старинна музика.