Българите в барока

През 2021 година сдружение Луксуриа Еуропае стартира проект „Платформа за балканско сътрудничество в областта на старинната музика“ с основна цел популяризиране на старинната европейска музика в България. Сред дейностите са: създаване на общност на реализирали се в чужбина български изпълнители, владеещи исторически информирани изпълнителски практики; изграждане на онлайн платформа за представянето им; внедряване на онлайн инструменти за сътрудничество; създаване връзки между сродни балкански организации за реализиране на концерти на живо и онлайн; изработване на образователна видео поредица. Поставили сме си за задача да направим достояние на местната публика  и тази в дигиталното пространство професионалните изяви на български инструменталисти, певци, диригенти, музиколози и др.