ФАНТАЗИЯ, ВАРИАЦИИ, БУРЯ

Василий Илисавски, Галина Драганова – фортепиано; Изхар Елиас – китара (Холандия)

В програмата: Й. К. Мерц, А. Диабели, В. А. Моцарт, Фр. Шуберт