GRAN QUINTETTO

  • Изхар Елиас – китара (Холандия)
  • Зефира Вълова – цигулка
  • Иван Илиев – цигулка
  • Мария Христова – виола
  • Маартен Янсен – виолончело (Холандия)
  • Алексис Косенко – флейта (Франция)

В програмата: Л. Бокерини, М. Джулиани