Концерт посветен на 300 годишнината на Арканджело Корели (1653 – 1713)

  • Зефира Вълова – цигулка
  • Линда Манчева – виолончело
  • Алан Размусен – клавесин
  • Явор Генов – лютня

През 1700 година Корели публикува своя опус 5, съдържащ 12 солови сонати за цигулка и басо континуо. Творбите придобиват огромна популярност, биват преиздавани, редица композитори, съвременници на Корели, публикуват орнаментация към тях, а Джеминиани дори ги оркестрира. Безспорно, съдбата на инструменталната музика е променена! С почит към Корели ще прозвучат сонати за цигулка и басо континуо из оп. 5 в изпълнение на фестивален камерен ансамбъл.