METAMORPHOSIS

Сценично представление по Грегорио Ламбранци

Включва още музика от Я. ван Ейк, М. Маре, И. Стравински, Л. Берио, Л. Андрийсен, Т. Райсанен