Orpheus Britannicus

Концерт на консорт за старинна музика CONCERTO ANTICO

В програмата: творби от Пърсел, Лок, Арн и Хендел