Phantasticus & Choraicus

Явор Генов – лютня и барокова китара

В програмата: Капсбергер и Санс

Представяне на копия на старинни инструменти, изработени от лютиера Христо Георгиев

Явор Генов ще представи своя най-нов компактдиск със солови произведения за лютня от Капсбергер, демонстрирайки два от господстващите композиционни стила през 17 век. Лютиерът, изработил лютнята и бароковата китара на Явор Генов, както и редица други старинни инструменти, ще покаже интересни детайли от своето ателие. Среща с Христо Георгиев в залата след концерта.