Рецитал на Тодор Петров, Олга Пашченко и Зефира Вълова

Рецитал на Тодор Петров – фортепиано

Сонатно дуо: Олга Пашченко – фортепиано (Русия) & Зефира Вълова – цигулка

В програмата: Бетовен, Вебер, Глинка, Черни и др.