The Dancing Master

Концерт на трио CORDEVENTO

В програмата: творби от Пърсел, Матеис, Плейфорд, Корбета, Блоу