Вдъхновени от Бетовен

Василий Илисавски – хамерклавир
Изхар Елиас – китара (Холандия)
Зефира Вълова – цигулка
Иван Илиев – виола
Линда Манчева – виолончело

В програмата: камерни творби от Бетовен, Диабели и др.

Необикновен концерт, разкриващ съдбата на някои от емблематичните творби на гениалния Бетовен… Сред тях до-минорното клавирно трио из оп. 1 и „Пролетна“ соната за клавир и цигулка, вдъхновяват редица композитори от 19 век, като музикални откъси от тях оживяват в различни творби, дори и в пиеси за соло китара. Василий Илисавски ще ни поднесе клавирните оригинали в изящна интерпретация, а вариациите за китара и струнни са поверени на талантливия Изхар Елиас от Холандия. Двамата солисти ще илюстрират прехода между класическата и романтичната епоха подкрепени от българските инструменталисти Линда Манчева, Зефира Вълова и Иван Илиев.