Фестивал „Изкуството на барока“

Идеята за организиране на бароков фестивал е породена от нарасналия в България интерес към културната история на Стария континент след включването ни в европейското семейство. Тя има за задача да запълни съществуващата у нас липса на традиция за изпълнение на старинната музика по начин, близък до автентичното ѝзвучене – със съответните исторически инструменти и изпълнителска техника, характерни за епохата.

Амбицията на Luxuria Europae за фестивал „ИЗКУСТВОТО НА БАРОКА” е да направи достояние на българската публика най-добрите изпълнения на старинна музика от изтъкнати европейски музиканти и да стимулира съвместни проекти между утвърдени чуждестранни и наши млади изпълнители.

Освен поредица концерти, фестивалът включва и майсторски класове за ученици и студенти от специализираните училища, създава и развива това звено – а именно музикалната култура на Европа, поднесена съобразно естетиката на съответната епоха. Тази неизменна част от културния живот подрежда София сред домакините на такива фестивали като Бaрселона, Лондон, Утрехт, Берлин, Истанбул, Букурещ и др.