Искрена Йорданова

 

Искрена Йорданова е цигулар и музиколог – от 26 години живее и работи в Лисабон. Родена в София, Искрена получава магистърска степен по цигулка от Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, а по-късно защитава докторска степен по музикология от Университета в Éвора (Португалия) – един от най-старите университети в Европа. Специализира барокова цигулка и работи с редица известни музиканти и състави в Италия, Франция и Испания, сред които е и легендарният Il Giardino Armonico. Преподавала е на академично ниво и на майсторски класове по барокова цигулка.

Искрена Йорданова е съосновател и концертмайстор на португалския ансамбъл за барокова музика Divino Sospiro, с който активно концертира и записва.

Нейната дейност в областта на историческата музикология се изразява предимно в изследването на португалското и италианско музикално наследство от 18. век. Открива и издава редица произведения от композитори, творили през тази епоха. От 2014 г. е научен директор на Португалския център за изследване на музиката от 18. век, чието седалище е в кралския дворец Келуш близо до Лисабон. Там тя организира всяка година международни конференции, издава и изпълнява за пръв път опери, написани специално за този дворец, а от 2018 г. е съставител и съавтор на книги, посветени на музиката от втората половина на 18. век. Публикации на Искрена Йорданова: https://unl-pt.academia.edu/IskrenaYordanova