Недка Петкова

Недка Петкова е пианист, чембалист и музиколог. Учи пиано в НМА „Панчо Владигеров през 1970-1974 г. и музикология в Ленинградската консерватория. През 1990 се димпломира със специалност музикология в Университета в Любляна, където се установява. До 2000 г. участва в майсторски класове по чембало на проф. Йохан Зонлайтнер в Инсбрук, Цюрих и Базел.

Недка Петкова записва за архива на Словенското радио, участва в състава на ансамблите Carnium Chamber Orchestra, Slovenicum Chaber Orchestra, Trio Ritratto dell’ Amore.

През 2000 г. си сътрудничи като басо континуо – изпълнител с вокалния специалист Барбара Шлик в майсторски клас на фестивала в Брежице, Словения. Записва и компактдист за RTV Словения с творби от Фрескобалди, Купрен, Бах и Хендел.