Барокова академия

„Барокова видео академия“ е част от проекта „Платформа за развитие и балканско сътрудничество в областта на старинната европейска музика“, финансиран по „ЕДНОГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПА НА ЧАСТНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТТА НА ИЗКУСТВАТА“ 2020 г. на НФК